Licence jezdce (Teamu)

Informace o této Licenci naleznete v soutěžních předpisech
[form 13 „Registrace licence jezdcu“]
Výpis ze soutěžních pravidel:

12.1 K účasti v seriálu je nutná licence jezdce nebo teamu (více jezdců) a přidělení startovního čísla
Jezdec bez licence nebude v seriálu bodován, hodnocen bude jen v závodě.

12.2 O licenci pro sezónu 2013 je nutno zažádat ve formuláři na www.kpmkosice.cz do 23.4.2013

12.3 K licenci je zapotřebí :

 • – jméno a příjmení jezdce (jezdců v případě teamu)
 • – telefonické nebo jiné spojení na jezdce
 • – jméno závodního teamu
 • – třídu, ve které bude jezdec startovat

Informace o této Licenci naleznete v soutěžních předpisech
[form 13 „Registrace licence jezdcu“]
Výpis ze soutěžních pravidel:

12.1 K účasti v seriálu je nutná licence jezdce nebo teamu (více jezdců) a přidělení startovního čísla
Jezdec bez licence nebude v seriálu bodován, hodnocen bude jen v závodě.

12.2 O licenci pro sezónu 2013 je nutno zažádat ve formuláři na www.kpmkosice.cz do 23.4.2013

12.3 K licenci je zapotřebí :

  12.4 Startovní číslo lze zaregistrovat předem na stránkách www.kpmkosice.cz , výjimečně na
  tel. 603 593 934. Na jinou registraci startovního čísla nebude brán zřetel.
  Pokud se jezdec závodů nebude zúčastňovat nebo jen výjimečně, bude mu startovní číslo
  odebráno.

  12.5 Hostující jezdci (bez licence – např. účast na 1 – 2 závodech),absolvují pouze technickou prohlídku před závodem. Jsou ale hodnoceni pouze v závodě, jejích výsledky se nezapočítávají do seriálu.

  12.6 Pokud má jezdec Průkaz sportovního automobilu (PSA)( viz 15.1.), není povinen se účastnit technických prohlídek těsně před jednotlivým závodem.

  12.7 Pro jezdce, kteří mají licenci platí i nadále ust.13.1 (předběžné přihlášení k závodu).

  12.8 Jezdec, který nemá v seriálu licenci musí, v případě shody startovních čísel ve své třídě, toto před závodem změnit a to dle pokynů pořadatele.

  12.9 O dodatečnou licenci v seriálu lze požádat kdykoliv v průběhu seriálu, ale za poplatek 500 Kč.

  12.10 Licencovaný jezdec má možnost mít svoji teamovou kartu na oficiálních webových stránkách soutěže.
  12.11 Jezdci s licencí (teamy) budou zveřejněny na www.kpmkosice.cz do prvního závodu.