Hlavní novinky, Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE

Proč nebyl závod Racer Buggy V Kosicích

  • 20.9.2011 13:07

Sdílet tento článek

Vložil: Web

Vyjádření AMK Český Ráj a KPM Kosice

k situaci kolem neuskutečněného závodu Racer Buggy v Kosicích

Vzhledem k tomu, že kolem neuspořádaného závodu Racer Buggy v Kosicích v termínu 9-11/9 2011 vznikla spousta nepravd a fám, předkládáme motoristické veřejnosti naše stanovisko a uvádíme vše na pravou míru.

Pořadatelem závodu byl AMK Hořice. Závod byl naplánován na závodiště v Kosicích. V měsíci srpnu odstoupil AMK Hořice z pořádání závodů vzhledem k finančním obtížím. Tím vznikla patová situace, protože KPM Kosice jako občanské sdružení nemůže pořádat „republikové závody“. Středisko Racer Buggy ihned oslovilo AMK Český Ráj (Jičín), zdali by nebylo možné ve spolupráci s KPM Kosice, za přispění obou subjektů, uspořádat tento prestižní závod na výše uvedené trati.

Vedení AMK Český Ráj tuto nabídku přivítalo a okamžitě následovala urychlená jednání s vedením KPM Kosice, kde se probíraly všechny aspekty pořádání takové akce a na rychlo se sháněli sponzoři této akce. Výsledkem těchto jednání bylo, že oba subjekty nejsou v tak krátkém časovém horizontu schopny zajistit finanční prostředky na pokrytí veškerých podmínek pro pořádání závodu dle obvyklých republikových standardů. Podstatou odmítnutí obou subjektů je to, že Středisko Racer Buggy, (které je součástí FAS), spolu se sponzory financujícími tento dvoudenní závod, přispívají pouze částkou, blížící se řádově třetině veškerých nákladů.

Na základě těchto reálných výpočtů bylo pořádání závodu s díky a velmi slušným způsobem odmítnuto představiteli střediska RB panu Pavlu Berounskému s tím, že oba subjekty KPM Kosice a AMK Český Ráj tento závod rádi uspořádají v sezóně 2012, kdy na samotné pořádání a zajištění bude dostatek času.

Není v zájmu ani jednoho ze subjektů ukvapeně a za každou cenu pořádat jakoukoliv akci, pokud by díky nedostatku času a financí nemělo být dosaženo obvyklé úrovně a profesionálního zajištění.

AMK Český Ráj a KPM Kosice se důrazně distancují od veškerých polemik a „zaručených zpráv“ uvedených na různých internetových adresách a v Autokrosovém Zpravodaji Racer Buggy. Ostře se ohrazují proti nepodloženým tvrzením a pomluvám a mají za to, že vina za neuspořádaný závod padá na jiné subjekty. Svá tvrzení uvedená v tomto dokumentu jsou připraveni doložit písemně nebo svědecky.

 

S pozdravem

za AMK Český Ráj                                                      za KPM Kosice

Petr Pěnička                                                              Miroslav Kodrle

v Kosicích 19/9 2011

Tagy:

Žádné komentáře


Přidejte komentář