Hlavní novinky, Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE, Závody 2015

Propozice 6.závod Kosice cupu 2015

Propozice 6.závod Kosice cupu 2015

 • 9.9.2015 20:37

Sdílet tento článek

Vložil: Web

STANDARTNÍ  PROPOZICE

Česká Trofej KC 2015 v autokrosu, Radeč cup 2015 pro 6.závod Poříčí nad Sázavou

6/2015

 1. Vstupní informace
 2. Program

III. Organizace

IV.Všeobecná ustanovení

V.Přejímky

VI.Průběh závodu

VII.Další informace

 

I.Vstupní informace

Pořadatel KPM Kosice a AK Radeč vypisuje 6.závod seriálu Česká Trofej KC 2015 (dále KC), Radeč cup (dále RC)dne 12.9.2015 na závodišti v Poříčí nad Sázavou. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými  a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál.

 

II.Program

9.9.2015  24.00 hod.  Uzávěrka přihlášek s normálním startovným

www.kpmkosice.cz

11.9.2015   16.00 hod.             Otevření depa

16.00 – 20.00 hod. Technické prohlídky

12.9.2015   7.00 – 8.30 hod.     Technické prohlídky

7.15 – 8.30 hod.     Administrativní přejímka

8.35 hod.              Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným

8.45 – 9.45 hod.  Oficiální trénink

10.00 hod.            Rozprava s jezdci

10.15 hod.           Začátek série rozjížděk

17.00 hod.           Finále

18.30 hod.           Slavnostní předání cen

 

 

III.Organizace

 

 1. Organizační výbor – Miroslav Kodrle, Anna Urbanová

 

 1. Činovníci

 

Ředitel závodu – Miroslav Kodrle

Hlavní sportovní komisař – Vladimír Levý

Hlavní technický komisař – Miloš Klesal

Zástupci jezdců – bude určeno na rozpravě

 

 1. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže

 

 

IV.Všeobecná ustanovení

 

 1. Závod je započítáván do seriálu KC, RC s plným počtem bodů u všech tříd s min. počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni k nejbližší třídě.

 

 1. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže notářsky ověřenou plnou mocí.

 

 1. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení k závodu v souladu s platnými předpisy.

 

 1. Vypsané třídy – Buggy 4×4

– Buggy 4×2

– Kart

– Speciál

– Nad 1600 ccm

– 1600 ccm

– 1400 ccm

– N1400 ccm

– Škoda N1400 ccm

– Trabant

– Racer 250

– Racer 125

– Racer 160

 

 

 1. Přihlášky k závodu

 

5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší startovné.

 

5.2 Startovné je 1600,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené startovné je 1800,- Kč. U tříd Racer  je startovné 1500,- Kč, zvýšené 1700,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 2500,- Kč.

 

 1. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

 

 1. Během závodu musí být zapnuto zadní světlo.

 

 1. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze závodu.

 

 1. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny. U tříd Racer160 a 125 obdrží ceny prvních deset jezdců, u třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.

 

V.Přejímky

 

 1. Jezdec se musí dostavit na administrativní přejímku, na technickou přejímku s vozem pouze nový jezdec nebo jezdci bez RTP a dále dle dispozic Technického komisaře. Bez karty o absolvování technické kontroly, kterou vystaví Technický komisař nebude jezdec přihlášen k závodu.

 

 1. Jezdec je povinen vlastnoručně vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný zástupce.

 

 1. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému jezdci.

 

 1. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném případě může vyloučen ze závodu.

 

 1. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

 

 

 1. Průběh závodu

 

 1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu. Jakmile jezdec nastoupil do tréninku, nevrací se startovné.

 

 1. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají body ze všech rozjížděk. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2jezdec 9 bodů atd.), jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd. Jezdci jsou zařazeni do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady.

 

 1. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B. Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

 

 1. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

 

 1. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí nebo tresty.

 

 1. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

 

 

VII. Další informace

 

 1. Pod závodním vozem musí být umístěna plachta přesahující obrys vozidla na straně min. o 15 cm.

 

 1. V depu je zakázáno rozdělávat ohně. Přenosné grily jsou povoleny.

 

 1. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

 

 1. V depu je zajištěna voda a WC. Připojení na el. energii si jezdec zajistí sám pomocí

el.agregátu.

 

 1. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l.

 

 1. Vjezd do depa je povolen pouze jezdci s vozidlem přepravující soutěžní vůz. Vjezd ostatním vozidlům je zakázán, případně povolen pořadatelem za úhradu 100,- Kč/den.

 

 1. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.

 

 1. Od tohoto závodu je ve třídě N1400 a škodaN1400 povoleno použití autokrosových pneumatik.

Žádné komentáře


Přidejte komentář