Hlavní novinky, Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE, Veškeré informace k ZÁVODU 2017

Propozice 7. závodu KRC Humpolec

Propozice 7. závodu KRC Humpolec

  • 19.9.2017 21:00

Sdílet tento článek

Vložil: Web

STANDARTNÍ PROPOZICE

Česká Trofej KRC 2017 v autocrossu pro 7.závod Humpolec
9/2017

I. Vstupní informace
II. Program
III. Organizace
IV.Všeobecná ustanovení
V. Depo
VI. Přejímky
VII. Průběh závodu
VIII. Další informace

I.Vstupní informace
Pořadatel KPM Kosice z.s. vypisuje 6.závod seriálu Česká Trofej KRC 2017 – Kosice cup, Radeč cup (dále KC) dne 23.9.2017 na závodišti v Humpolci. Závod se pořádá v souladu se Sportovními,Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2017.

II.Program
21.9.2017 24.00 hod. Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na
www.kpmkosice.cz

22.9.2017 17.00 hod. Otevření depa!!!

17.00 – 20.00 hod. Předběžné Technické prohlídky
Předběžná administrativní přejímka

23.9.2017
7.00 – 8.00 hod. Technické prohlídky
7.00 – 8.00 hod. Administrativní přejímka
8.15 hod. Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným
8.00 – 9.00 hod. Oficiální trénink
9.00 hod. Rozprava s jezdci
9.15 hod. Začátek série rozjížděk
16.00 hod. Finále
18.30 hod. Slavnostní předání cen

Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.

III.Organizace

1. Organizační výbor – Miroslav Kodrle, tel. 603593934
Anna Urbanová, tel. 603592299
Michael Kořínek, tel. 702878334
Ladislav Saidl, tel. 608807801

2. Činovníci závodu

Ředitel závodu – Miroslav Kodrle
Zástupce ředitele závodu – Ladislav Saidl
Hlavní sportovní komisař – Vladimír Levý
Hlavní technický komisař – Miloš Klesal
Vedoucí tratě – Michael Kořínek
Startmaršál – Vladimír Jarkovský
Tajemník závodu – Anna Urbanová
Rozhodčí faktu, cíl – Jaroslav Janáček
Traťoví komisaři – KPM Kosice a AK Radeč a AMK Humpolec
PC administrátor – Anna Urbanová ml.
„Časomíra“ – Žaneta Volejníková, Martina Krejcarová
Komentátor – Petr Krejcar
Zdravotní služba – Kavan, ABA
Pořádková služba – Pořádková služba H.Králové
Zástupci jezdců – bude určeno na rozpravě

3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže, nebo na místě určeném při rozpravě

IV.Všeobecná ustanovení

1. Závod je započítáván do seriálu KC, RC s plným počtem bodů u všech tříd s min.
počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída
s menším počtem než 2 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni
k nejbližší třídě.

2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže
notářsky ověřenou plnou mocí.

3. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení
k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní
přejímky.

4. Vypsané třídy
– Buggy 4×4
– Buggy 4×4 Junior
– Buggy 4×2
– Kart
– Racer 250
– Racer 125
– Racer 160
– Speciál
– Nad 1600 ccm
– 1600 ccm
– 1400 ccm
– N1400 ccm
– Škoda N1400 ccm

5. Přihlášky k závodu

5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky
nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší
startovné.

5.2 Startovné je 1600,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené
startovné je 1800,- Kč. U tříd Racer je startovné 1200,- Kč, zvýšené 1400,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 2200,- Kč, ve třech třídách 2600,- Kč. Ve startovném není zahrnut poplatek za takzvané „kempovné“ (elektřina, voda a další), který činí pro závod v Humpolci 300 Kč.

6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je
pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.

V. Depo

1. Depo je organizované a nelze bez vědomí pořadatele obsadit jakékoliv místo.

2. Předběžná rezervace míst je možná na tel. 702878334 p. Kořínek

3. Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a
neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových
komunikacích je zakázáno.

4. Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla.

5. V depu je přísný zákaz jízdy na všech motorových a elektrických vozidlech a strojích. Výjimku je možné udělit pouze pro přepravu na a ze startu, avšak tato výjimka může být schválena pouze Ladislavem Saidlem nebo Michaelem Kořínkem.

VI.Přejímky

1. Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM
Kosice nebo AK Radeč.Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí
vozidla k závodu“.

2. Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně
vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný
zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty(viz
Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.
3. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému
jezdci.

4. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla
a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném případě může být
vyloučen ze závodu.

5. Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu.
Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.

6. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

VII. Průběh závodu

1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla
platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.
Jakmile jezdec nastoupil do tréninku, nevrací se startovné.

2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají body ze všech
rozjížděk. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2jezdec 9 bodů atd.),
jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd.
Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady,
rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku
a jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné
rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.

3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.
Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje
nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.

5. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí
nebo tresty.

6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí
komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po
dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při
nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

7. Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při
příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem
reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.

8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
závodu.

9. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny. U tříd Racer160 a 125 obdrží ceny prvních
deset jezdců, u třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.

VIII. Další informace

1. Pod závodním vozem musí být umístěna plachta přesahující obrys vozidla na každé
straně min. o 15 cm.

2. V depu je zakázáno rozdělávat ohně. Přenosné grily jsou povoleny.

3. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

4. V depu je zajištěna voda a wc. Připojení na el.energii je zajištěno.

5. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 5l.

6. Vjezd do depa je povolen pouze jezdci s vozidlem přepravující soutěžní vůz. Vjezd
ostatním vozidlům je zakázán, případně povolen pořadatelem za úhradu 200,-
Kč/den.

7. V areálu závodiště je zajištěno občerstvení.

8. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a
bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.

Miroslav Kodrle

Žádné komentáře


Přidejte komentář