Veškeré ČLÁNKY KPM KOSICE, Závody 2015

Rozhodnutí sportovní komise Kosice 24.10.2015

  • 22.11.2015 13:36

Sdílet tento článek

Vložil: Web

ROZHODNUTÍ

Sportovní komise ČT KC

Dle Soutěžních předpisů ust. 18.1, 18.5, 18.10, 18.11  a OBP ust. 2 rozhodla sportovní komise ve věci nedořešeného protestu při závodě v Kosicích dne 24.10.2015 takto :

Třída Racer 125, Finále A,  protest na rozhodnutí SK – nebezpečná jízda v uzavřeném úseku a nepovolený kontakt se soupeřem, jezdec David Korčák, st.č. 18

 

          Sportovní komise potvrzuje rozhodnutí sportovního komisaře a přiděluje Davidu

          Korčákovi poslední místo ve finálové jízdě.

          Odůvodnění :   na stanovišti č. 4 byl ve čtvrtém kole signalizován uzavřený úsek – žluté

          vlajky. Jezdec David Korčák vjel do uzavřeného úseku nepřiměřenou rychlostí a v ostré

          levotočivé zatáčce došlo ke kontaktu s vozidlem soupeře a k následnému zaklínění

          vozidel. Po té následovala souběžná jízda obou zaklíněných vozidel a před překážkou

          došlo k uvolnění obou vozidel od sebe. Předjetí ostatních jezdců a také Davida Korčáka

          před překážkou se nedá již kvalifikovat jako předjetí v uzavřeném úseku.

          Vzhledem k tomu, že signalizace byla prováděna první průjezd a jezdci neměli přehled

         o dané situaci, jednalo se o velmi agresivní jízdu, přestože jezdci jeli proti nízko

         položenému slunci a signalizaci nemuseli vidět. Toto bylo i potvrzeno doloženým video

         záznamem z vozidla.  Sportovní komise prošetřila stanoviska TK a opírala se o doložená

         videa.

          Miroslav Kodrle                                                                                  v Kosicích 31.10.2015

          ředitel závoduKomentáře jsou v tomto příspěvku uzavřeny.