Příspěvek s tagem: "Závody 2014"

Změny  SP a TP

Změny SP a TP

Zdravím všechny příznivce autocrossu.  Zvu vás srdečně na první závod do Kosic, který otevře novou sezónu kosického autocrossu.  Jak jsme vás informovali na vyhlášení, do sezóny vstupujeme s několika změnami.  Je mě jasné, že některé změny oproti loňsku jsou zásadní a proto je zopakuji.

  1. Jsou vyhlášeny nové třídy  Racer  600, Škoda N1400, Volná (tzv. leštěnky) a na žádost zástupců jezdců třída Racer 250.
  2. Třída Speciál byla sloučena s třídou nad 1600. Pokud jedna i druhá třída bude mít více jak 5 aut v závodě, jede samostatné finále. Body do celkového hodnocení se vždy započítají odděleně pro každou třídu.
  3. Třída N1400 a Škoda N1400 jedou společné rozjížďky, finále samostatně pokud bude víc jak 5 aut v závodě v každé třídě.
  4. Pro vypsání  každé třídy  pro závod platí, že ve čtvrtek před závodem bude přihlášeno min. 5 aut. , není  rozhodující  kolik jezdců přijede v den závodu.
  5. Pokud třída nesplní počet 5 aut jede s vyšší třídou a do počtu 3 aut se body do celkového hodnocení  ve třídě započítávají  v poloviční hodnotě.
  6. Pro celkové bodování musí jezdec odjet min.  pět závodů, z toho min. dva závody v Kosicích a min. dva na venkovní trati.
  7. V celkovém hodnocení se škrtá jeden nejhorší  venkovní  závod a to i závod na který jezdec nepříjede.
  8. Podmínkou zařazení do celkového hodnocení je absolvování RTP(Registrační technické prohlídky) nejpozději  do čtvrtého závodu včetně.
  9. Ostatní ustanovení SP(Soutěžních předpisů) platí jako v roce 2013.
Na úvod sezóny 2014

Na úvod sezóny 2014

Vážení jezdci a příznivci KC, předkládám vstupní  informaci k sezóně 2014. Jak jste se již dočetli ve fóru, oslovil  jsem a  jednal se zástupci závodišť Šluknov,  Radeč, Přerov a Žamberk o spolupráci v sezóně 2014.

Snahou bylo  sjednotit technické a soutěžní předpisy, vytvořit jednotnou databázi startovních čísel a odjet několik společných závodů. Samozřejmostí  byl návrh kalendáře závodů, aby nebyl poškozen žádný pořadatel ve svém kalendáři  vlastního cupu.  Společným jmenovatelem bylo zvýšit bezpečnost   jezdců a diváků, zatraktivnit závody pro veřejnost a vytvořit jednotný systém registrace, přepisů a pravidel na všech závodištích, tedy vše zjednodušit a stanovit  jednotný  pořadatelský standart se společným  cupem.

V první fázi jednání se podařilo celkem bez problémů vyřešit technické a soutěžní předpisy a kalendáře. Startovní čísla měla být registrována na našich stránkách. V podstatě nebyl problém stanovit i bezpečnostní standarty a praktiky pro pořádání závodů. Společné závody se měli jet dle našich předpisů a pod našim vedením.

Problém nastal při stanovení termínů a míst společných závodů. Náš původní návrh vycházel z pořádání jednoho závodu na republikové trati (N.Paka) a třech až čtyřech závodech na domácích tratích. To byl ideální stav. V této fázi přišel p.Vávra s návrhem odjet závody pouze v N.Pace, Šluknově a Kosicích, ale ne v Žamberku . To se nám jevilo jako neseriózní  vzhledem k závodišti  v  Žamberku  a společným  záměrům.  Za těchto podmínek a při zvážení všech pro a proti se nám odjetí tak velkého podniku na domácích tratí začalo jevit jako veliký risk. Na domácí trati v Kosicích jsme již odjeli   120 aut, s tím by neměl být problém. Odjetí závodů na druhých závodištích se za součastného stavu jevilo nereálně.

Proto  jsme  navrhli  druhou alternativu, odjet společné závody 3x na republikových tratích. A to byl kámen úrazu.  P. Vávra odmítl tento návrh akceptovat, nechtěl odjet ani jeden společný závod v  N.Pace  a  odstoupil   s dalších jednání a s ním  i  Radeč.  V tomto bodě jednání bylo vše naprosto jasné, nejde o společný podnik a sjednocení závodů a dobrou věc, ale  asi  o  zcela  něco  jiného.

Po vzájemné  dohodě se zástupci  závodiště  v  Žamberku   pojedeme tedy pouze závod u nich a Žamberk  u  nás. Vše má ale několik podmínek na úpravu  tratě  a  depa  v  Žamberku.  Pokud se žambereckým   nepodaří   uskutečnit všechny úpravy a splnit naše podmínky, pojedeme tento závod v Kosicích a plánovaný závod uspořádáme v sezóně 2015.

V sekci  „Kalendáře“  najdete termíny závodů a v sekci  „Technické předpisy“  upravené předpisy pro rok 2014.

Závěrem se omlouvám za zdržení, které bylo zaviněno probíhajícími jednáními.

M. Kodrle

PF 2014 – Veselé Vánoce

PF 2014 – Veselé Vánoce

 

Přejeme Vám Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2014.

PF 2014


Tým KPM Kosice